Spacer
Geluk in de Relatie
Spacer

Welkom  |  Advies  |  Pijnpunten worden groeikansen
De mens als sociaal wezen  |  Karakter Test  |  Over Ton Creemers

Spacer
Geluk
Spacer
De mens als sociaal wezen
Wist u dat de mens een sociaal wezen is en dat wij ons niet kunnen ontwikkelen zonder in relatie te zijn met andere mensen?

Wist u dat ieder mens een uniek wezen is met een eigen individualiteit, 361 karaktereigenschappen heeft, 95 innerlijke behoeftes, 19 vermogens, het verstand, verlangens, wensen, moraliteit, een autoriteitsverbinding aangaat met anderen en dat zonder onze positieve wil wij niets kunnen ontwikkelen?

Wist u dat ieder mens een onbewust doel in het leven heeft en dit constant nastreeft als een rode draad met alle positieve of destructieve gevolgen van dien in relaties met anderen?

Wist u dat ik op de eerder genoemde manieren de 12 unieke en belangrijkste karakteristieken van ieder mens, van klein tot groot binnen de hiervoor gestelde tijd doeltreffend kan analyseren? Hierdoor kunnen kinderen al in een vroeg stadium een plezieriger opvoeding krijgen, waardoor het levenslustige zelfstandige mensen worden met een positieve eigenwaarde? Op jonge leeftijd weten zij welk beroep zij kunnen kiezen, want zij hebben een goed inzicht in hun eigen karakter?

Wist u dat als men de waarden en normen op de juiste wijze en zonder machtsstrijd tussen ouders en kind toepast in de opvoeding, 70% van de jeugdcriminaliteit zal verdwijnen?

Wist u dat de culturele verschillen tussen partners juist de schoonheid ervan onderstrepen? De beroemde Albert Einstein verwoordde dit al op een duidelijke manier: 'Vrede tussen mensen / culturen kan niet bereikt worden door het te forceren, maar door begrip op te brengen voor elkaars anders zijn'?

Wist u dat als wij de eigenschap schoonheid ontwikkelen, wij als 'bijproduct' automatisch een positieve levenshouding ontwikkelen?
Golven
Golven